Empresa
Casa Piñas
El Taller Casa Piñas, es una empresa de caràcter familiar dedicada des del seu inici a la creació i reparació de tot tipus de claus i panys.
Des del 1931 situada al carrer Casanova, amb una gran experiència en el sector i reconegut prestigi.
Aquesta experiència en el sector fan que sigui una empresa de confiança, el client sempre esta satisfet.
Empresa
Casa Piñas
El Taller Casa Piñas, es una empresa de caràcter familiar dedicada des del seu inici a la creació i reparació de tot tipus de claus i panys.
Des del 1931 situada al carrer Casanova, amb una gran experiència en el sector i reconegut prestigi.
Aquesta experiència en el sector fan que sigui una empresa de confiança, el client sempre esta satisfet.